Tajemnica Witelona

Zabawa łącząca w sobie elementy gier miejskich i pokoi zagadek w przestrzeniach
Collegium Witelona Uczelnia Państwowa już 15 marca 2024r. !

ZAPISZ SIĘ Regulamin
3 scenariusze

Stworzyliśmy trzy scenariusze wydarzeń łączących ze sobą elementy gier miejskich i pokoi zagadek. Temat pierwszego dotyczył infekcji „wirusa zombie”, drugi - przygodowy - to historia śledztwa i zabójstwa prywatnego detektywa, z trzecim scenariuszem podążamy tropem "Tajemnicy Witelona".

7 zrealizowanych wydarzeń

Zrealizowaliśmy 7 wydarzeń masowych w 3 miastach: Legnicy (w Galerii Piastów i Collegium Witelona Uczelnia Państwowa), Wrocławiu (Strefa Kultury Studenckiej Politechniki Wrocławskiej) i Lublinie (Galeria Olimp).

Blisko 3 000 graczy

We wszystkich pięciu edycjach naszej zabawy wzięło udział blisko 3 000 graczy, którzy rywalizowali ze sobą w drużynach liczących od 2 do 6 osób!

"Tajemnica Witelona"

Kto może wziąć udział w zabawie?
Do udziału zapraszamy uczniów klas maturalnych z Legnicy oraz okolicznych miejscowości. Udział w wydarzeniu jest całkowicie bezpłatny a wszelkie niezbędne materiały otrzymacie od nas na miejscu. Wystarczy zgłosić swój udział (aby to zrobić przejdź do zakładki ZAPISY).

Co Was czeka? Zagadki logiczne, ciekawy scenariusz, wspólna zabawa!
Zawodnicy rywalizować będą ze sobą w drużynach liczących od 2 do 6 osób. Na początek zaprosimy Was do wybranych sal wykładowych Uczelni, gdzie mistrzowie gry wprowadzą wszystkich do scenariusza zabawy i jej historii. Zostaną rozdane tzw. pakiety startowe, które zawierać będą elementy zagadek, pozostałe rozlokujemy na terenie całej Uczelni. W pakietach startowych uczestnicy znajdą również plany obiektu z zaznaczonymi przestrzeniami, w których mogą się poruszać oraz tymi, do których nie mają wstępu. Graczom udostępniona zostanie także dedykowana pod ten scenariusz platforma internetowa. Znajdą na niej elementy scenariusza, wskazówki a nawet podpowiedzi i gotowe odpowiedzi do zagadek.

Co będzie Waszym zadaniem?
Przede wszystkim rozwiązywanie wszystkich zagadek. Najpierw musicie odnaleźć ich elementy, a następnie dopasować do siebie i rozwiązać zadania. Co ważne, nie jest przy tym potrzebna wiedza z jakieś konkretnej dziedziny. Wystarczy spostrzegawczość i logiczne myślenie. A wszystko to wpisane w konkretny scenariusz i klimat zabawy.
Zegar tyka, i tylko od Ciebie i Twojej drużyny będzie zależało, czy rozwiążesz wszystkie zadania.

Czym jest „Tajemnica Witelona”?
„Tajemnica Witelona” to zabawa, którą gracze w całej Polsce znali wcześniej pod nazwą m.in. „Galeria Szyfrów” oraz „Miasto Szyfrów”, a w której do tej pory udział wzięło blisko 3 000 osób.

Zachęcamy do zapoznania się z sekcją FAQ. Znajdziecie w niej odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.


Partnerem wydarzenia jest Collegium Witelona. Uczelnia Państwowa


Collegium Witelona
responsive devices

Collegium Witelona Uczelnia Państwowa

Na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 sierpnia 2021 r. z dniem 1 stycznia 2022 r. Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy nadano nową nazwę – Collegium Witelona Uczelnia Państwowa.

Nazwa w nowym brzmieniu w sposób unikalny identyfikuje Uczelnię, wskazując na charakter jej działalności. Zmiana nazwy jest zgodna z założeniami dotyczącymi kierunku rozwoju Uczelni. Stanowi swoisty sygnał dla studentów, pracowników, otoczenia społeczno-gospodarczego Uczelni tego, że Uczelnia podejmuje starania w kierunku intensywnej zmiany charakteru jej działalności, rozszerzania oferty kształcenia, ale również – co istotne – podjęcia prac o charakterze badawczym, integracji ze środowiskiem biznesowym. Uczelnia dostrzega potrzebę podkreślenia interdyscyplinarnego oraz praktycznego charakteru kształcenia. Niemniej jednak, dostrzegając oczekiwania społeczne, Uczelnia chce się rozwijać w kierunku jednostki o charakterze akademickim.

Nowa nazwa z jednej strony najmocniej oddaje charakter Uczelni, z drugiej stanowi mocny wyróżnik na mapie europejskich uczelni. Wyróżnik osadzony jednocześnie w regionie, w którym siedzibę ma Uczelnia. To bowiem z Legnicą silnie związany był Patron Uczelni – Witelon. Jego znaczenie dla regionu podkreślane jest również w inicjatywach pozauczelnianych, a związanych z nauką, jak np. Centrum Witelona tworzone obecnie przez miasto Legnica.
... Witelon był badaczem wykazującym niezwykle innowacyjne podejście do nauki. Taka też jest nasza Uczelnia – to miejsce łączące kulturę, naukę, edukację, biznes. To miejsce spotkań dla ludzi o innowacyjnym spojrzeniu na ludzi i świat. Także na ludzi nauki i biznesu.
Collegium Witelona Uczelnia Państwowa to doskonałe miejsce do nauki. Bazę dydaktyczną Uczelni stanowią budynki zlokalizowane w kompleksie przy ul. Sejmowej, o powierzchni ponad 5 hektarów. Budynki niemal do końca XX. wieku wykorzystywane były jako koszary wojskowe. Poza kampusem, przy ul. Mickiewicza 10, zlokalizowany jest Dom Studenta. Na terenie kampusu znajdują się trzy budynki dydaktyczne (A, C i E) oraz Ośrodek Projektów i Edukacji (D). Studenci kształcą się w komfortowych warunkach w przestronnych pomieszczeniach. Dla studentów w minionych latach oddaliśmy nowoczesną infrastrukturę dydaktyczną, laboratoria, a także dostosowany do potrzeb młodych ludzi kampus studencki ze znakomitym zapleczem kulturalnym i sportowym, z którego nasi studenci chętnie korzystają, poznając różne aspekty szeroko rozumianego życia studenckiego.
Nad wysoką jakością nauczania czuwa profesjonalną kadra naukowo-dydaktyczna. Uczelnia współpracuje z wieloma ośrodkami akademickimi, między innymi w Turcji, Grecji, Hiszpanii, Portugalii, Rumunii, Belgii, Danii, Niemczech, Francji, na Słowacji, Ukrainie i Litwie oraz we Włoszech. Dzięki temu Collegium Witelona Uczelnia Państwowa kształci w duchu przenikania i uzupełniania się kultur, szukając i ucząc dialogu, uznania i kultywowania tradycji.
W roku akademickim 2023/2024 Collegium Witelona Uczelnia Państwowa oferuje kandydatom na studia 22 kierunków – 8 kierunków studiów licencjackich, 4 kierunki inżynierskie, 6 kierunków studiów magisterskich, 4 kierunki jednolitych studiów magisterskich.
Wszystkie prowadzone w naszej Uczelni kierunki mają profil praktyczny, znacznie zwiększający szansę na zatrudnienie po studiach. Kandydaci na studia wybierają kierunek studiów podczas rekrutacji, natomiast specjalności – w trakcie trwania studiów.
Rozumiejąc lokalne potrzeby i uwarunkowania, Collegium Witelona Uczelnia Państwowa aktywnie działa na rzecz rozwoju nauki, kultury i gospodarki jako inicjator lokalnego życia mieszkańców Legnicy i województwa dolnośląskiego.

STRONA UCZELNI

Uczelnia

Witelon - sylwetka uczonego

Witelon, (inne formy imienia: Witelo, Witello, Vitellio, Vitelo, Vitello, Vitello Thuringopolonis). Ur. około 1230 na Śląsku legnicko-wrocławskim, zm. pomiędzy 1280 a kwietniem 1314) – polski mnich i uczony: fizyk, matematyk i filozof, znany z prac nad optyką i psychologią spostrzegania.

Był on pierwszym szeroko znanym polskim uczonym piszącym o sobie in nostra terra, scilicet Polonia – „z naszej ziemi, to znaczy Polski”, autorem dzieła o optyce i fizjologii widzenia pt. Perspectivorum libri decem, które ukończył około roku 1273, przebywając na dworze papieskim w Viterbo. Po raz pierwszy opublikowano je drukiem w Norymberdze już w 1535. Rozprawa ta była wznawiana jeszcze kilkaset lat po jego śmierci, znali ją m.in.: Leonardo da Vinci, Mikołaj Kopernik i Johannes Kepler.

ŻYCIORYS
Daty urodzin i śmierci nie są pewne: urodził się na Dolnym Śląsku około 1230 r., prawdopodobnie w Legnicy; inne źródła podają, że urodził się w miejscowości Borów lub Borek; będąc synem niezamożnej rodziny plebejskiej, Polki z rycerskiego rodu i kolonisty z Turyngii (pisał o sobie „syn Turyngów i Polaków” – łac. Turingorum et Polonorum filius). ...
Początkowo nauki pobierał w szkole klasztornej w Legnicy. Tam też został zakonnikiem. Następnie studiował sztuki wyzwolone w Paryżu (1254-1257), później zaś prawo kanoniczne, filozofię i nauki ścisłe w Padwie (1262-1268). Jesienią 1268 r. wyruszył do Viterbo pod Rzymem, gdzie zaprzyjaźnił się z Wilhelmem z Moerbeke, wcześniejszym współpracownikiem Tomasza z Akwinu. Korzystając z jego tłumaczeń starożytnych dzieł greckich, napisał Vitellionis Mathematicii Doctissimi Peri Optikīs id est de natura, ratione et proiectione radiorum visus, luminum, colorum atque formarum quam vulgo Perspectivam vocant Libri X („Witelona Matematyka Wielce Uczonego o Optyce, to jest o naturze, przyczynie i padaniu promieni wzroku, światła, barw oraz kształtów, którą powszechnie nazywają Perspektywą, ksiąg dziesięcioro”), później rozpowszechnione pod skróconymi tytułami De Perspectiva („O Perspektywie”) i De Optica („O Optyce”), dedykując je właśnie Wilhelmowi z Moerbeke.
Był ściśle związany z Wrocławiem, przebywając w otoczeniu książąt i biskupów wrocławskich oraz będąc przewodnikiem duchowym księcia Władysława, który razem z nim pojechał do Padwy i przebywał tam w latach 1262-1265, następnie zaś udał się do Wrocławia, by przejąć tron biskupi Pasawy.
Po napisaniu De Perspectiva Witelon zajął się działalnością dyplomatyczną: brał udział w soborze powszechnym w Lyonie w 1274 r., był posłem księcia Henryka IV Probusa do papieża Jana XXI oraz służył czeskiemu królowi Przemysłowi Ottokarowi II. Następnie prawdopodobnie poświęcił się nauczaniu w szkole parafialnej pod wezwaniem św. Piotra i Pawła w Legnicy. Z innych dokonań Witelona należy wspomnieć o upowszechnianiu przez niego dzieł starożytnych uczonych i konstruowaniu przyrządów do kreślenia krzywych.
Po powrocie na Śląsk od 1274 roku był kanonikiem wrocławskiej kapituły katedralnej z nadanym przez Henryka IV Probusa uposażeniem w postaci podwrocławskiej wsi Żórawina.
Zmarł pomiędzy rokiem 1280 a kwietniem 1314. Duża rozbieżność dat zgonu wynika prawdopodobnie z faktu, że pod koniec życia jego aktywność naukowa i polityczna nie została udokumentowana, brak o nim wszelkich informacji po roku 1280. Niektórzy historycy identyfikują go z tajemniczym mnichem zmarłym w roku 1314 we Francji, w La Vicogne, w tamtejszym klasztorze norbertanów, co jest raczej mało prawdopodobne. Istnieją przekazy wskazujące, że w 1314 roku za jego duszę odprawiono mszę żałobną w katedrze wrocławskiej, której był kanonikiem.

DOROBEK NAUKOWY
Witelon miał bardzo nowatorskie poglądy na temat anatomii oka i fizjologii widzenia. Jest uznawany za twórcę podwalin wiedzy psychologiczno-psychiatrycznej i psychopatologicznej. Poza zagadnieniami fizycznymi optyki, w których wzorował się na poglądach arabskiego uczonego Alhazena (około 965-1039) oraz Roberta Grosseteste z Oksfordu i rozpatrywał np. prostoliniowe rozchodzenie się światła, jego odbijanie, rozpraszanie, załamanie, świetlne zjawiska meteorologiczne, analizował także psychologiczny aspekt spostrzegania. W swoim dziele o optyce, a także we wcześniejszej rozprawie Tractatus de primaria causa poenitentiae et de natura daemonum („Traktat o najgłówniejszej przyczynie skruchy i o naturze demonów”) z roku 1268 wskazywał m.in., że złudzenia wzrokowe są wynikiem warunków obserwacji oraz wyobrażeń i sposobu myślenia, pisząc np. że „oko nie otrzymuje żadnej innej informacji poza światłem, barwą i wielkością kątową”, a dopiero umysł dokonuje „przetworzenia wrażeń z pomocą przedstawień branych z doświadczenia”. Wprost wyraża również swój szacunek do geometrii, opisując jak w wilgotnym powietrzu człowiek widzi stojącą przed nim swoją kopię. Jeśli nie zna zasad matematyki, może uznać to za działanie demona i przestraszy się, „lecz ten, który potraktuje to w sposób naturalny i matematyczny, nieźle się uśmieje.”
Przyczyn złudzeń wzrokowych upatrywał zarówno w warunkach obserwacji, np. słabego oświetlenia jak i w poprzednich doświadczeniach obserwatora. Jedną z jego najbardziej przenikliwych analiz jest przykład „Maura”, który „widzi czarnego anioła, podczas gdy dla chrześcijan ma on jasną skórę” natomiast diabeł dla chrześcijan jest czarny, a dla Maurów jasnoskóry. Mimo że Witelon nie negował istnienia demonów, a nawet opisał szczegółowo ich naturę i zachowanie, to niedwuznacznie wskazał, że materialne wyobrażenie demonów może być złudzeniem, mającym swoje uwarunkowania kulturowe, np. związane z samooceną poszczególnych ludów, zaś większa część opowieści o demonach, które pojawiają się, ale nic nie robią ma swoje źródło w różnego rodzaju złudzeniach wzrokowych.

POGLĄDY FILOZOFICZNE
Witelo był zwolennikiem koncepcji dwóch dróg poznania: drogi rozumu oraz objawienia chrześcijańskiego. W przeciwieństwie do św. Tomasza z Akwinu dopuszczał jednak rozbieżność wiedzy uzyskanej każdym z tych środków, jak twierdzi w De causa primaria poenitentiae et de natura daemonum: „Nie chcę przez to moje pisanie przeszkadzać lepszym poglądom i najczcigodniejszej wierze chrześcijańskiej, której ufam bardziej niż jakiemukolwiek rozumowaniu”.
Wiele wskazuje, że poglądy Witelona nie były silnie uzależnione od współczesnych autorytetów filozoficznych żyjących w tych samych czasach, takich jak św. Tomasza z Akwinu czy św. Bonawentury. W sprawach filozofii bazował głównie na Awicennie i Al-Ghazalim oraz silnie zmodyfikowanych koncepcjach platońskich i chrześcijańskich, natomiast naukowymi autorytetami byli dla niego m.in. Arystoteles i Galen. Szczegółowo opisał budowę i działanie ludzkiej duszy w liście „O najgłówniejszej przyczynie skruchy (...)”, przy czym pomimo rozróżnienia różnych funkcji umysłu, traktował jako niepodzielną całość. Wielokrotnie powoływał się przy tym na swoją nieznajomość teologii oraz naukowe podejście do tematu. Odrzucał twierdzenie o upadku Szatana jako niezgodne z rozumem oraz uznał demony za rodzaj zwierząt, szlachetniejszych jednak od człowieka, w których przeważa element duchowy i które zbudowane są głównie z elementu powietrza. Mają, według niego, zmysł dotyku, ale mniej czuły niż ludzie i zwierzęta, za to ich intelekt przewyższa ludzki. Tłumaczy, że demony spółkują z kobietami przez tę samą lubieżność, która u ludzi powoduje zoofilię, jednak u demonów jest to zjawisko rzadsze niż u ludzi oraz pogardzane, oba ze względu na większą czystość duchową. Przypisuje też demonom zdolności prorocze, zmiennokształtność, opętania i poruszanie ciałami martwych.

PATRON UCZELNI
W 2003 roku zakończyły się kilkumiesięczne starania władz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej o nadanie imienia. Decyzją Rady Ministrów RP Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy otrzymała imię Witelona – pierwszego polskiego matematyka i fizyka, który przez wiele lat związany był z Legnicą.
Z dniem 1 stycznia 2022 roku na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki nazwę Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy zmieniono na Collegium Witelona Uczelnia Państwowa.

SCENARIUSZ

Historia stanowiąca wstęp do gry - zapoznaj się z nią!
Pomimo trwającego faktycznie remontu budynku B kompleksu Collegium Witelona, przedstawione elementy scenariusza są fikcyjne, służą jedynie wprowadzeniu w fabułę zabawy "Tajemnica Witelona"

WPIS 1
DATA: 2023-03-01

W kompleksie Collegium Witelona Uczelnia Państwowa trwają prace remontowe. Uczelnia rozwija się i adaptuje kolejne obiekty do swoich potrzeb. Trwa właśnie przebudowa budynku B leżącego na terenie campusu. Budynek ten do tej pory stał zdewastowany – w stanie w jakim pozostawiło go wojsko rosyjskie opuszczając Legnicę w 1993 r., nadgryziony zębem czasu.
Trudno uwierzyć, że już niedługo będą się tutaj mieściły nowoczesne sale dydaktyczne i laboratoria….

Obraz01
WPIS 2
DATA: 2023-03-26

Roboty budowlane w budynku B kompleksu Collegium Witelona w Legnicy postępują i są coraz bardziej widoczne. Obiekt nie tylko zmienia się z zewnątrz – trwają również prace we wnętrzu budynku, polegające m.in na oczyszczeniu i zabezpieczeniu kolejnych kondygnacji i pomieszczeń….

Obraz02
WPIS 3
DATA: 2023-04-11

Podczas robót pracownicy często natykają się na dziwne znaleziska. Większość z pozostawionych tutaj rzeczy, już mocno zniszczonych, należało do poprzednich użytkowników obiektu i nie przedstawiają one żadnej wartości. Kilka dni temu natrafiono jednak na ciekawy przedmiot. Po częściowym zburzeniu jednej ze ścian, w starej skrytce odkryto skrzynię, która – jak się wydaje – jest bardzo stara. Obiekt przekazano do sprawdzenia i zabezpieczenia.

Obraz03
WPIS 4
DATA: 2023-04-22

Znalezioną w remontowanym budynku skrzynię otwarto. Jej zawartość wprowadziła obecne przy tym osoby w osłupienie. W środku znajdował się stary dziennik. Księga oprawiona w skórę zwierzęcą wypełniona niemal w całości zapiskami, schematami i rysunkami. Po sprawdzeniu kilku pierwszych kart natknięto się na datę 1247 r. Zdano sobie wówczas sprawę jak cenne jest to znalezisko. Postanowiono wówczas, że przedmiot należy zbadać w sposób gwarantujący, że nie zostanie zniszczony ani uszkodzony i w tym celu nawiązano kontakt z Muzeum w Legnicy.

Obraz04
WPIS 5
DATA: 2023-05-04

Prawdziwa sensacja! Po dokładnym zbadaniu dziennika pracownicy muzeum oraz powołany przez nich sztab ekspertów stwierdzili, że zapisków na kartach tej wspaniałej księgi dokonał najprawdopodobniej sam Witelon. Badania nad znaleziskiem będą trwały nadal, nurtujące jest jednak pytanie w jaki sposób dziennik ów trafił do skrytki w ścianie budynku „B” kompleksu Collegium Witelona.

Obraz05
WPIS 6
DATA: 2023-06-25

Powstało wiele teorii, w jaki sposób dziennik Witelona trafił do schowka w ścianie budynku B. Najbardziej prawdopodobną wydaje się ta, według której znaleźć go mieli stacjonujący w drugiej połowie XX wieku w Legnicy rosjanie. Zajmowali oni wówczas wiele ważnych i historycznych budynków w mieście. Być może odnaleźli w jednym z nich księgę i przewieźli do koszar, obecnie uczelni. Wydaje się to wielce prawdopodobne, gdyż mieli oni w zwyczaju kradzieże cennych przedmiotów. Należy w tej sytuacji cieszyć się, że dziennik nie został zniszczony lub wywieziony.

Obraz06
WPIS 7
DATA: 2023-07-17

Badania nad dziennikiem Witelona trwają. Specjaliści poddali go digitalizacji i przetłumaczyli z łaciny na język polski. Zadziwiające jest, że mimo upływu tak wielu stuleci pozostał on w bardzo dobrym, niemal nietkniętym stanie. Pozwoli to z całą pewnością na lepsze poznanie i zrozumienie tego wielkiego uczonego. Wersję elektroniczną dziennik muzeum przekazało Uczelni w podziękowaniu za dokonanie tak wielkiego odkrycia.

Obraz07
WPIS 8
DATA: 2023-08-13

Uczelnia postanowiła zbadać dokładnie zapiski otrzymanej kopii dziennika. Jest to o tyle ciekawe wyzwanie, że Witelon jest patronem Collegium Witelona, a jego pracownicy napisali już wiele publikacji dotyczących tego wielkiego uczonego oraz jego pracy. Przy Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych powołano w tym celu nowe koło naukowe. W jego skład weszli zarówno pracownicy naukowi jak i studenci. Czekamy z niecierpliwością na wyniki ich prac oraz odkrycie „Tajemnic Witelona”.

Obraz08
WPIS 9
DATA: 2023-09-18

Koło naukowe badające dziennik Witelona szybko ustaliło, że zapiski poczynione na jego kartach stanowią rozwinięcia prac uczonego dotyczących optyki i światła. Ciekawe wydają się szczególnie te fragmenty dotyczące analiz sposobu poruszania się fal świetlnych oraz ich rozszczepiania i zakrzywiania.

Obraz09
WPIS 10
DATA: 2023-10-16

Dziennik oprócz zapisków zawiera również bardzo szczegółowe schematy nieznanego mechanizmu. Ich autor kilkukrotnie wskazuje, że zbudował to urządzenie. Nie jesteśmy jednak na tym etapie prac stwierdzić jakie zastosowanie miałby mieć ten mechanizm. Jasne jest natomiast, że jego działanie jest ściśle związane ze światłem, które pozostawało w sferze głównych zainteresowań i badań Witelona.

Obraz10
WPIS 11
DATA: 2023-11-07

Członkowie koła naukowego badającego odnaleziony dziennik Witelona postanowili o powołaniu w swojej strukturze dwóch sekcji. Pierwsza miałaby za zadanie dokładną analizę jego treści, druga natomiast zajmie się próbą skonstruowania kopii mechanizmu, którego schemat dziennik zawiera. Oczywiście obie grupy będą ze sobą ściśle współpracowały. O efektach tej pracy będziemy informować na bieżąco…

Obraz11
WPIS 12
DATA: 2023-12-14

Praca nad odtworzeniem mechanizmu okazała się dużo bardziej skomplikowana, niż początkowo sądzono. Pomocna okazała się technologia, w tym druk 3D, który znacząco ułatwił odtworzenie elementów urządzenia. Nadal jednak nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na najważniejsze pytanie: do czego miało ono służyć?

Obraz12
WPIS 13
DATA: 2024-01-10

Postępy widać nie tylko w sekcji zajmującej się odtworzeniem mechanizmu z kart dziennika Witelona. Swoje sukcesy ma również sekcja badająca zapiski wielkiego uczonego. Odkryli oni, że zajmował się m.in. zasadą przyczynowości (na długo przed Karteziuszem i jego następcami), zgodnie z którą – najogólniej mówiąc - nie można zamienić kolejności przyczyn i skutków jakiegoś zdarzenia. Zasadę tą Witelon analizował w kontekście światła i jego prędkości. W rozważaniach tych można znaleźć twierdzenia, które wydawało nam się dotąd, że zostały sformułowane dopiero w XX w., np., że gdyby jakiś obiekt był w stanie przekroczyć prędkość światła, to kolejność przyczyn i skutków pewnych zdarzeń zostałaby odwrócona, co mogłoby umożliwić podróżowanie w czasie.

Obraz13
WPIS 14
DATA: 2024-02-05

Dziś powszechnie uważa się, że przekraczanie prędkości światła nie jest możliwe. Wydaje się jednak, że zapiski Witelona zadają kłam temu twierdzeniu. Czyżby udowodnić miała to maszyna, której schematy zawarł na stronicach swojego notatnika ten wielki uczony, a którą stara się odtworzyć specjalnie do tego powołane koło naukowe pod przewodnictwem doktora Jarczyńskiego. Wyselekcjonowana grupa fachowców z całego kraju została zaproszona do udziału w konferencji naukowej, mającej na celu podsumowanie pracy tegoż koła. Konferencja odbędzie się w piątek 13 marca 2024 r. o godzinie 9.00 w Centrum Konferencyjno-Widowiskowym (Budynek E) Collegium Witelona w Legnicy.

Obraz14

ZAPISY

"Tajemnica Witelona - Zapisy

Jeżeli chcesz wziąć udział w zabawie „Tajemnica Witelona” wystarczy wysłać zgłoszenie na adres tajemnicawitelona@gmail.com

W zgłoszeniu podaj swoje imię i nazwisko, szkołę do której uczęszczasz oraz liczbę osób, która zagra w Twojej drużynie (minimalnie 2 osoby a maksymalnie 6 osób).
Jeśli masz do nas pytania, zadaj je również za pośrednictwem maila (na większość pytań znajdziesz odpowiedź w zakładce FAQ)
W mailu zwrotnym otrzymasz od nas instrukcję co dalej.

Pamiętaj, że każdy z graczy musi mieć ukończony 16 rok życia!

UWAGA! Jeśli zgłosiłeś swój udział, a nie otrzymałeś potwierdzenia na swój adres mailowy (w ciągu 24 godziny od wysłania zgłoszenia) – prosimy skontaktuj się z nami powtórnie!

karnety

Na Wasze zgłoszenia czekamy do 12 marca 2024 r.
Pamiętaj, aby zapoznać się z regulaminem zabawy (KLIKNIJ), w którym znajdziesz informacje jak przetwarzamy Twoje dane osobowe.

UDZIAŁ W ZABAWIE JEST BEZPŁATNY! WYSTARCZY SIĘ ZAREJESTROWAĆ.
Zapraszamy do wspólnej zabawy!

OPINIE PO WCZEŚNIEJSZYCH EDYCJACH

  • Opinia1
  • Opinia2
  • Opinia3
  • Opinia4
  • Opinia5
  • Opinia6
  • Opinia7
  • Opinia8
  • Opinia9
  • Opinia10

REGULAMIN

"Miasto Szyfrów"

1. Gra „Tajemnica Witelona” zwana dalej „Imprezą” lub „Grą” przeprowadzona zostanie w wyznaczonej przestrzeni Collegium Witelona Uczelnia Państwowa (Legnica, ul. Sejmowa 5A, 59-220 Legnica), zwanej w dalszej części regulaminu „Obiektem”.

2. Gra zostanie przeprowadzona jedynie w wyznaczonych częściach Obiektu. Dokładne informacje dotyczące budynków i pięter biorących udział w Grze uczestnicy otrzymają w pakiecie startowym w dniu Imprezy. Informacja taka zostanie również zamieszczona na stronie Gry (www.tajemnicawitelona.pl) najpóźniej na 3 dni przed terminem Imprezy.

3. Organizatorem Imprezy „Tajemnica Witelona” i podmiotem odpowiedzialnym za jej przygotowanie i przebieg jest firma AJS Alicja Szapował, Gierałtowiec 12, 59-500 Złotoryja, NIP 694 164 71 74, REGON 524 313 934.

4. Przez organizację Gry rozumie się przygotowanie scenariusza, elementów zagadek, punktów kontrolnych na terenie Obiektu oraz wszystkie inne czynności zmierzające do prawidłowego jej przebiegu.

(...) 5. Warunkiem uczestnictwa w Grze jest zgłoszenie drużyny liczącej od 2 do 6 osób. Każda drużyna wyznacza spośród siebie kapitana, który reprezentują ją w sprawach dotyczących Imprezy zarówno na etapie jej przygotowania jak i samej Gry.

6. Uczestnicy Gry są zobowiązani posiadać przy sobie zaproszenie - które otrzymają po rejestracji - i okazać go służbom informacyjnym na wezwanie.

7. W Grze mogą wziąć udział osoby, które maksymalnie w dniu Imprezy ukończyły 16 rok życia.

8. Każdy uczestnik Imprezy zobowiązany jest:
 - zachowywać się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, w tym nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie,
 – przestrzegać postanowień regulaminu Obiektu i regulaminu Imprezy,
 - stosować się do poleceń organizatora oraz członków służby informacyjnej i porządkowej.

9. Uczestnikom Imprezy zabrania się:
 - wnoszenia i posiadania w jej trakcie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych,
 - wchodzenia w miejsca niedozwolone; należą do nich:
  a. miejsca wyłączone z Gry, oznaczone symbolem graficznym wg. załącznika nr 1,
  b. wszelkie zamknięte przestrzenie, do których dostanie się wymagałoby zniszczenia bądź uszkodzenia jakiegoś elementu,
  c. budynki i piętra wchodzące w skład Obiektu, które nie zostały wyznaczone jako przestrzeń gry.
 - niszczenia, usuwania, przemieszania, zasłaniania elementów scenariusza Gry rozmieszonych w obiekcie,
 - niszczenia oraz jakiegokolwiek ingerowania w elementy wyposażenia Obiektu.

10. Organizator może nie wyrazić zgody na udział w Grze uczestnika, jeśli stwierdzi, iż ten jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste uczestników Gry.

12. Gra rozpoczyna się 15 marca 2024 r. o godzinie 9:00 i może potrwać maksymalnie do godziny 13:00.

13. Wejście na teren Obiektu odbędzie się wyznaczonym przez organizatora wejściem. Jego lokalizacja zostanie podana na stronie internetowej Imprezy (www.tajemnicawitelona.pl) oraz rozesłana mailem kapitanom drużyn. Wejście na teren Obiektu możliwe będzie między godziną 8:30 a 9:00. Osoby, które spóźnią się, nie zostaną wpuszczone na teren Imprezy – nie przysługuje im w takim wypadku żadne zadośćuczynienie bądź rekompensata.

14. Każdy uczestnik otrzyma „pakiet startowy”, którego elementy są integralną częścią Gry.

15. Wykonanie scenariusza Gry wymaga posiadania telefonu komórkowego (lub innego urządzenia mobilnego) ze stałym dostępem do internetu. Zaleca się graczom posiadanie dodatkowego źródła zasilania, np. power banku.

16. Każda drużyna winna rozwiązywać scenariusz gry samodzielnie, bez udziału osób trzecich (w tym członków innych drużyn), w przypadku niedozwolonej współpracy między drużynami organizatorowi przysługuje prawo usunięcia danej drużyny z gry. Drużynie nie przysługuje wówczas zadośćuczynienie bądź rekompensata.

17. Zadaniem uczestników Gry jest poruszanie się na terenie Obiektu i wykonywanie zadań logicznych. Za wykonanie scenariusza uczestnicy otrzymują punkty, których liczba jest zależna od stopnia poprawności lub czasu jego realizacji.

18. W przypadku naruszenia przez uczestnika lub drużynę niniejszego regulaminu, złamania zasad fair play bądź utrudniania Gry innym uczestnikom w dowolnym momencie Gry organizator ma prawo do wykluczenia go z Gry. Decyzja organizatora w tej kwestii jest ostateczna.

19. Za pośrednictwem strony www.tajemnicawitelona.pl gracz może dokonać rezerwacji gry.

20. Rezerwujący grę otrzyma na swój adres e-mail potwierdzenie złożenia rezerwacji, oraz dalsze instrukcje dotyczące Gry w ciągu 48 godzin od momentu złożenia rezerwacji.

21. Rezerwujący ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość danych, przekazanych w procesie rezerwacji.

22. Wszelkie reklamacje Zamawiającego rozpatrywane są przez Organizatora w ciągu maksymalnie 10 dni roboczych i powinny być przesłane na adres poczty elektronicznej tajemnicawitelona@gmail.com

23. Uczestnik wyraża zgodę na przestrzeganie w całości niniejszego Regulaminu i tym samym w pełni akceptuje jego zapisy oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Akceptacja Regulaminu, skutkująca zgłoszeniem udziału w Grze, jest jednoznaczna z zawarciem umowy, w której stroną jest Organizator oraz Uczestnik Imprezy.

24. Dane osobowe Uczestników Imprezy będą przetwarzane zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa oraz w warunkach gwarantujących ich bezpieczeństwo.

25. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w procesie rezerwacji jest Alicja Szapował prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą AJS Alicja Szapował, Gierałtowiec 12, 59-500 Złotoryja, NIP 694 164 71 74, REGON 524 313 934, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: tajemnicawitelona@gmail.com.

26. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach organizacji i przeprowadzenia wydarzenia (np. kontakt z Uczestnikiem, rezerwacja miejsc, odnotowanie dokonanych wpłat, prezentacja wyników, wyłonienie i prezentacja zwycięzców) oraz w celach promocji i sprawozdania z przebiegu Imprezy na stronie internetowej i profilu facebook wydarzenia oraz na stronach mediów współpracujących z Organizatorem wydarzenia, a także w celach archiwalnych, statystycznych, itp.

27. Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – realizacja umowy, jaką zawarliśmy z Panią/Panem na uczestnictwo w Imprezie oraz art. 6 ust. 1 lit f) RODO (w innym usprawiedliwionym prawnie interesie, tj. sporządzanie dokumentacji podatkowej, obsługi procesu reklamacyjnego, dochodzenia ewentualnych roszczeń itp.) i zgodnie z treścią RODO.

28. Przetwarzane będą Pani/Pana dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, numer telefonu, adres e-mail, wiek, wizerunek.

29. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w niniejszej Imprezie.

30. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom uprawnionym do uzyskania tych danych na podstawie przepisów obowiązującego prawa (np. urzędom i organom państwowym) oraz podmiotom upoważnionym przez Organizatora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych.

31. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których zostały zebrane, a po tym czasie będą przechowywane przez okres oraz w zakresie wynikającym z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

32. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie - skorzystanie z tego prawa nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. W przypadku informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

33. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państw trzecich, poza EOG.

34. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora.

35. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania Gry z ważnych przyczyn.

36. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie.

37. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
 - na stronie internetowej Imprezy, tj.: www.tajemnicawitelona.pl ,
 - w punktach informacyjnych na terenie Imprezy.

Pobierz PDF

GALERIE ZDJĘĆ

Zobacz zdjęcia z naszych poprzednich wydarzeń, które odbyły się w Legnicy i Lublinie.